Zapraszam na konsultacje do nowej grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych.

Oferta skierowana jest do osób, które dorastały w rodzinach, w których dorośli nie radzili sobie z wymaganiami rzeczywistości z powodu nadużywania alkoholu, przewlekłych chorób somatycznych lub psychicznych, nadmiernych lęków i depresji.

Dorosłe Dzieci z takich rodzin przeżywają podobne problemy, nie potrafią tworzyć bliskich związków, boją się emocjonalnego kontaktu z drugim człowiekiem, żyją w ciągłej niepewności i zmianach nastroju. Osoby te są nadmiernie skoncentrowane na sobie, a jednocześnie nie potrafią dobrze zaopiekować się sobą, realizując swoje potrzeby i pragnienia. Brakuje im zaufania do własnych odczuć, spostrzeżeń oraz do innych ludzi, często padają ofiarą nadużyć ze strony innych, bywa też, że same wykorzystują kogoś dla własnych korzyści. Boją się być rodzicami, żeby nie powielać błędów własnych matek i ojców, a kiedy mają dzieci, starają się być całkiem innymi rodzicami, nie mając do tego odpowiednich kompetencji.

W pracy grupowej będziemy się zastanawiać, jak traumatyczne doświadczenia z przeszłości wpływają na aktualne problemy, będziemy analizować nieświadome motywy i fantazje determinujące obecne zachowania. Chcemy, żeby uczestnicy grupy mogli lepiej sobie radzić z rzeczywistością i jej wymogami, żeby mogli myśleć i wybierać lepsze rozwiązania dla siebie.

Grupa terapeutyczna będzie pracować w kameralnym stałym składzie od września 2016 r. przez dwa lata we wtorki w godz. 17.00. - 19.00.   Koszt dwugodzinnego spotkania wynosi 100 zł.

Na konsultacje do grupy można zgłaszać się do:

Doroty Pruszyńskiej - prowadzącej grupę, tel. 601-206-323,

Iwony Szmalenberg - współprowadzącej grupę, tel. 501-335-505.